vejir

Vějíř před opravou, silně poškozen snahou zpevnit žebra papírovou lepenkou

Vějíř před opravou, silně poškozen snahou zpevnit žebra papírovou lepenkou

vejir

Po vyčištění a sejmutí lepenky byla jednotlivá pole zcelena japonským papírem mezi žebry

Po vyčištění a sejmutí lepenky byla jednotlivá pole zcelena japonským papírem mezi žebry

vejir

Po opravě je vějíř instalován do oboustranně prosklené závěsné vitríny

Po opravě je vějíř instalován do oboustranně prosklené závěsné vitríny