Restaurátorský Restaurátorský ateliér TRITON pracuje pro jednotlivá soukromá zadání veřejnosti stejně jako pro firmy, kostely, muzea, nebo hrady a zámky. Vznikl v roce 1990 jako restaurátorská dílna zaměřená výhradně na konzervaci a restaurování obrazů. Jak byly postupně rušeny dílny Státních restaurátorských ateliérů, rozrůstal se ateliér o další profese. Dnes je TRITON agentura, která sdružuje zkušené restaurátory a umělecké řemeslníky z řady profesí . Poradíme si s nejrůznějšími materiály a nejsložitějšími problémy na té nejlepší úrovni. TRITON byl zřízen tak, aby měl minimální režii. Zákazník tak neplatí za zbytečnosti, jen skutečně za to, co objednal, a co si také odnáší.

Vedle restaurování uměleckých předmětů a starožitností provádíme i restaurátorské práce na stavbách a v objektech (včetně průzkumů), poradenství, dokumentace a zastoupení při jednání s památkovými orgány. Všichni naši restaurátoři vlastní příslušné licence ministerstva kultury.

Většinu informací lze získat v místě příjmu zakázek, na pracovišti v centru Prahy.

Restaurování

Poradenství

"Nevíte si rady s památkovými úřady či potřebujete sepsat svou sbírku či ocenit předmět pro pojišťovnu? Jsme tu pro Vás."


Posudky a cenové odhady


Restaurátorský  posudek vám umožní vytvořit si představu o náročnosti plánované opravy a jejího finančního zatížení . Společně s restaurátorským záměrem jej lze použít přímo do přípravné dokumentace zásahu . Objednávkou restaurátorského posudku se nijak nezavazujete zadat opravu svého díla právě nám.

Provádíme tak0 finanční ohodnocení sbírek i jednotlivých předmětů pro účely majetkové evidence, pro pojištění a pro ocenění pozůstalosti. Naše cenové odhady neslouží soudním účelům.


Restaurátorské průzkumy


Metodický dohled, konzultace


Restaurátorské projekty a dokumentace


Restaurátorská dokumentace je povinný doklad, který provází restaurování každého sbírkového předmětu, nebo kulturní památky a všech ostatních kde to vyžaduje zákon.  Skládá se z přípravné (realizační, projektové) dokumentace a ze závěrečné zprávy. Restaurátorskou dokumentaci dle požadavků památkových institucí a zákona zpracováváme na profesionální úrovni pro  laickou veřejnost (ve fázi přípravy)  i  pro potřebu restaurátorů  příliš vytížených praxí (v závěru práce).


img08 img09

Kurzy kreslení