Strop

Místnost před začátkem práce

Místnost před začátkem práce

Strop

Po sejmutí podledu byl odkryt trámový strop. Velmi špinavé prohnuté a popraskané trámy, některé desky prohnilé, jiné chyběly

Po sejmutí podledu byl odkryt trámový strop. Velmi špinavé prohnuté a popraskané trámy, některé desky prohnilé, jiné chyběly

Strop

Stav malby a paty trámů

Stav malby a  paty trámů

Strop

Malba stropu po opravě

Malba stropu po opravě

Strop

Místnost se po rekonstrukci má nový výraz

Místnost se po rekonstrukci má nový výraz