pruzkum2

Fasáda domu v Jakubské ulici č. 2 , Praha 1

Fasáda domu v Jakubské ulici č. 2 , Praha 1

pruzkum2

Průzkum vrstev a návrh barevného řešení

Průzkum vrstev a návrh barevného řešení