model

Před opravou silně rozpadlý, ulomené a chybějící části

Před opravou silně rozpadlý, ulomené a chybějící části

Model

Rozpadlá řezba rámu v horní části modelu

Rozpadlá řezba rámu v horní části modelu

model

Po rozebrání byla vyčištěna deska

Po rozebrání byla vyčištěna deska

model

Rozebraný rám před dořezávkou

Rozebraný rám před dořezávkou

model

Stav modelu po opravě

Stav modelu po opravě