Kurzy kresby a dějin výtvarné kultury

Kurzy kresby jsou určeny zájemcům o studium na střední výtvarné škole jako příprava na přijímací řízení. Kurz využívají také studenti k doučování a doplňovaní školních úloh. V první  části se jedná hlavně o cvičení a práci u stolu, později s odstupen na větších formátech u stojanů. Kurzy jsou zaměřeny na zvládnutí pravidel grafické práce tužkou, perem, přírodními uhly, křídami a prvními štětcovými technikami. Studium je individuální, nebo v úzkém kolektivu. Dějiny výtvarné kultury je samostatný kurz teorie a dějin výtvarného umění na úrovni požadavků střední výtvarné školy s mírným přesahem pro pochopení souvislostí . Ke kurzu je využíván obrazový a názorný materiál,  vyžaduje se vlastní zápis poznámek, pracovní kresby a příprava na hodinu, neboť  část výuky probíhá formou kritické diskuse s výraznou účastní studenta. Cena kurzu do značné míry závisí na vážnosti zájmu, pracovitosti a nadání studenta.


kurzy

Studenti při práci na zátiší u stojanu

Studenti při práci na zátiší u stojanu

kurzy

Studenti při práci na zátiší u stojanu

Studenti při práci na zátiší u stojanu