Rám

Původní stav

Původní stav

Rám

Detailní pohled na opršenou výzdobu

Detailní pohled na opršenou výzdobu

Rám

Doplňování modelace štukem

Doplňování modelace štukem

Rám

Stav po doplnění a patině

Stav po doplnění a patině

Rám

Závěrečný stav

Závěrečný stav