pruzkum3

Křídlo kláštera, které bylo předmětem průzkumu

Křídlo klášter, které bylo předmětem průzkumu

pruzkum3

Půdorys kláštera s orientačním vyznačením sondáže

Půdorys kláštera s orientačním vyznačením sondáže

pruzkum3

Situace a nábrus sondy číslo 14

Situace a nábrus sondy číslo 14