Restaurátorský průzkum

Restaurátorský průzkum  zahrnuje širokou škálu činností, které mají zajistit dostatek informací pro rozhodování o  nejefektivnějším způsobu práce na obnově památky. Jedná se o plošně odkryvy a hloubkové sondy,  fyzikální a chemické postupy až po měření prováděná na složitých přístrojích specializovaných laboratoří.   Specializované metody průzkumu  pomáhají odkrýt tajemství středověkých stavebních hutí , stejně jako  nalézt staré malby pod novou omítkou,  nebo rozhodnout o barevném řešení  právě opravené fasády.  Restaurátorský průzkum je základem každé restaurátorské kalkulace.


oltář
Průzkum omítek barokní klenby
Průzkum omítek barokní klenby
oltář
Praha, Jakubská 2

Sondážním průzkumem byla zjištěna barevnost prvních vrstev  na vnější omítce

Praha, Jakubská 2

Sondážním průzkumem byla zjištěna barevnost prvních vrstev  na vnější omítce

houžev
Románský klášter Milevsko, průzkum omítek pro firmu Artefabris
Románský klášter Milevsko, průzkum omítek pro firmu Artefabris
houžev
Fasáda hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze  zastupování pro firmu Kamena s.r.o.

Kompletní zastupování investora  a  stavební firmy při jednání s památkovými institucemi, zpracování  veškeré dokumentace

Fasáda hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze  zastupování pro firmu Kamena s.r.o.

Kompletní zastupování investora  a  stavební firmy při jednání s památkovými institucemi, zpracování  veškeré dokumentace