Kolébka
Porcelán

Vzácný a značkový porcelán, kerý utrpěl časem, ale i oblíbené nenápadné prcelánové a keramické předměty opravíme tak, aby jste se z nich mohli těšit jakoby byly nové

Porcelán

Vzácný a značkový porcelán, kerý utrpěl časem, ale i oblíbené nenápadné prcelánové a keramické předměty opravíme tak, aby jste se z nich mohli těšit jakoby byly nové

Rám
Pasáž Lucerna Praha, Staněk, Vaníček, vitráž před kinem Lucerna

Před opravou byla poškozena a nestabilní vitráž uložena na podlaze v depozitáři, části byly poškozené, některé chyběly docela a bylo nutno je rekonstruovat

Pasáž Lucerna Praha, Staněk, Vaníček, vitráž před kinem Lucerna

Před opravou byla poškozena a nestabilní vitráž uložena na podlaze v depozitáři, části byly poškozené, některé chyběly docela a bylo nutno je rekonstruovat

Figurka Immaculaty
Velký lustr z Malostranské Besedy v Praze

Před opravou byl lustr velmi špinavý, s vadnou instalací, část ověsů byla rozbita nebo chyběla

Velký lustr z Malostranské Besedy v Praze

Před opravou byl lustr velmi špinavý, s vadnou instalací, část ověsů byla rozbita nebo chyběla