cernohorky

Před restaurováním byl obraz silně přemalován, původní vrstva rozpraskaná, opadává

Před restaurováním byl obraz silně přemalován, původní vrstva rozpraskaná, opadává

cernohorky

Stav po sejmutí přemaleb, závěrečný stav

Stav po sejmutí přemaleb, závěrečný stav